PALMARES


ORO ARGENTO BRONZO

Giochi Olimpici

2 0 1

Mondiali

5 2 2

Europei

9 1 0